hpd urbata
hpd urbata

HPD " U R B A T A "

Predsjednica Društva:
Olić Ljiljana
Dopredsjednik Društva:
Simić Josip
Tajnica Društva:
Jurčević Marijana

UPRAVNI ODBOR

Ciprić Mladen
Ciprić Slavica
Gelemanović Pavle
Jurčević Marijana
Olić Ljiljana
Simić Josip
Simić Ljiljana

NADZORNI ODBOR

Brlić Ivica
Furić Marina
Pišonić Marija

Izlet po istočnoj Slavoniji

Tekst: Ivica Brlić, Foto: Marijana Jurčević, Katarina Olić

Đakovo - Vinkovci - Vukovar, 4. studenoga 2012. - U nedjelju, 4. studenoga 2012. godine članovi HPD „Urbata“ bili su na jednodnevnom izletu u organizaciji i pod pokroviteljstvom gospodina Alojza Jakirčevića. Tom prigodom posjetili su Đakovo, Vinkovce, Aljmaš, Vukovar i Ilaču. Dio ugođaja s ovog putovanja možete vidjeti na fotografijama u nastavku ovog izvještaja. Ovom prigodom zahvaljujemo gospodinu Jakirčeviću na organizaciji i sponzorstvu ovog putovanja.

Izlet po istočnoj Slavoniji

hpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davor

Datum objave: 25.11.2012

Arhiva vijesti

www.hpd-urbata.hr