hpd urbata
hpd urbata

HPD " U R B A T A "

Predsjednica Društva:
Olić Ljiljana
Dopredsjednik Društva:
Simić Josip
Tajnica Društva:
Jurčević Marijana

UPRAVNI ODBOR

Ciprić Mladen
Ciprić Slavica
Gelemanović Pavle
Jurčević Marijana
Olić Ljiljana
Simić Josip
Simić Ljiljana

NADZORNI ODBOR

Brlić Ivica
Furić Marina
Pišonić Marija

Godišnji odmor

Tekst: HPD Urbata, Foto: Ivica Brlić

Davor, 01. srpnja 2012. - Hrvatsko pjevačko društvo "Urbata" na godišnjem odmoru.

Godišnji odmor

hpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davorhpd urbata davor

Datum objave: 01.07.2012

Arhiva vijesti

www.hpd-urbata.hr