hpd urbata
hpd urbata

HPD " U R B A T A "

Predsjednica Društva:
Olić Ljiljana
Dopredsjednik Društva:
Simić Josip
Tajnica Društva:
Jurčević Marijana

UPRAVNI ODBOR

Ciprić Mladen
Ciprić Slavica
Gelemanović Pavle
Jurčević Marijana
Olić Ljiljana
Simić Josip
Simić Ljiljana

NADZORNI ODBOR

Brlić Ivica
Furić Marina
Pišonić Marija

Plakati, pozivnice i programi

ČETVRTI BOŽIĆNI KONCERT, 2013.

hpd urbata davor hpd urbata davor

SMOTRA ZBOROVA " NEK´ TI PISMA DUŠU LIČI ", 2013.

hpd urbata davor

TREĆI BOŽIĆNI KONCERT, 2012.

hpd urbata davorhpd urbata davor hpd urbata davor

SMOTRA ZBOROVA "NEK´ TI PISMA DUŠU LIČI", 2012.

hpd urbata davor hpd urbata davor

DRUGI BOŽIĆNI KONCERT, 2011.

hpd urbata davor hpd urbata davor

GODIŠNJI KONCERT "PJESMOM KROZ LIJEPU NAŠU", 2011.

hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor

PRVI BOŽIĆNI KONCERT, 2010.

hpd urbata davor hpd urbata davor