hpd urbata
hpd urbata

HPD " U R B A T A "

Predsjednica Društva:
Olić Ljiljana
Dopredsjednik Društva:
Simić Josip
Tajnica Društva:
Jurčević Marijana

UPRAVNI ODBOR

Ciprić Mladen
Ciprić Slavica
Gelemanović Pavle
Jurčević Marijana
Olić Ljiljana
Simić Josip
Simić Ljiljana

NADZORNI ODBOR

Brlić Ivica
Furić Marina
Pišonić Marija

Otvorenje radova na vodocrpilištu

Tekst: Ivica Brlić, Foto: Ljiljana Olić

DAVOR, 5. studenoga 2011. - U subotu, 5 . studenoga otvoreni su radovi na vodocrpilištu u Davoru. Svečanom otvorenju radova prisustvovali su članovi našeg Društva.

Otvorenje radova na vodocrpilištu

Otvorenje radovaOtvorenje radovaOtvorenje radovaOtvorenje radovaOtvorenje radovaOtvorenje radovaOtvorenje radovaOtvorenje radovaOtvorenje radovaOtvorenje radova

Datum objave: 05.11.2011

Arhiva vijesti

www.hpd-urbata.hr