hpd urbata
hpd urbata

HPD " U R B A T A "

Predsjednica Društva:
Olić Ljiljana
Dopredsjednik Društva:
Simić Josip
Tajnica Društva:
Jurčević Marijana

UPRAVNI ODBOR

Ciprić Mladen
Ciprić Slavica
Gelemanović Pavle
Jurčević Marijana
Olić Ljiljana
Simić Josip
Simić Ljiljana

NADZORNI ODBOR

Brlić Ivica
Furić Marina
Pišonić Marija

Arhiva fotografija

7. 3. 2010. - Probe pjevanja, prostor LU "Posavina", Davor
hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor
9. 4. 2010. - Uskrsni koncert, crkva sv. T. Avilske, Nova Gradiška
hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor
15. 5. 2010. - Susret prijatelja i pjesme, Dom kulture, Nova Gradiška
hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor
15. 8. 2010. - Proba pjevanja, Društveni dom, Davor
hpd urbata davor hpd urbata davor
27. 9. 2010. - Proba pjevanja, Croata, Davor
hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor
7. 10. 2010. - Smotra zborova, crkva sv. Petra, Cernik
hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor
19. 10. 2010. - Obljetnica pada grada Vukovara, kongresna dvorana, Županja
hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor
20. 2. 2011. - Gostovanje u Daruvaru
hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor
2. 4. 2011. - Novi prostor Društva
hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor hpd urbata davor