hpd urbata
hpd urbata

HPD " U R B A T A "

Predsjednica Društva:
Olić Ljiljana
Dopredsjednik Društva:
Simić Josip
Tajnica Društva:
Jurčević Marijana

UPRAVNI ODBOR

Ciprić Mladen
Ciprić Slavica
Gelemanović Pavle
Jurčević Marijana
Olić Ljiljana
Simić Josip
Simić Ljiljana

NADZORNI ODBOR

Brlić Ivica
Furić Marina
Pišonić Marija

Audio i video zapisi

Uskrsni koncert, Nova Gradiška (2010.)

KRISTOV PUT - Šime Marović

Smotre zborova " Nek´ ti pisma dušu liči " (2012.)

CESARICA - arr. Remi Kazinoti